22.07.2024    05:22


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
18:00Біг на 1 милю
1 mile
Жінки
Women
Фінал
Final
   
18:00Біг на 1 милю
1 mile
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
20:30Біг на 10 км
10 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
20:30Біг на 10 км
10 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready