22.07.2024    05:21


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
15:00Трейл на 119.5 км
Trail 119.5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
15:00Трейл на 119.5 км
Trail 119.5 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
03:00Трейл на 78.5 км
Trail 78.5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
03:00Трейл на 78.5 км
Trail 78.5 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:00Трейл на 43.4 км
Trail 43.4 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:00Трейл на 43.4 км
Trail 43.4 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:30Трейл на 10.4 км
Trail 10.4 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:30Трейл на 10.4 км
Trail 10.4 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:30Трейл на 20 км
Trail 20 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:30Трейл на 20 км
Trail 20 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready