21.06.2024    13:27


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
09:00Біг на 12 км
12 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
09:00Біг на 12 км
12 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready