13.06.2024    04:50


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
10:00Трейл на 5 км
Trail 5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:00Трейл на 5 км
Trail 5 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready