22.07.2024    04:47


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
11:00Дуатлон 5км-20км-2.5км
Duathlon 5km-20km-2.5km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
11:05Дуатлон 5км-20км-2.5км
Duathlon 5km-20km-2.5km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready