21.07.2024    06:37


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
10:00Біг на 1 км
1 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:00Біг на 1 км
1 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:10Біг на 5 км
5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:10Біг на 5 км
5 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready