21.06.2024    13:39


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
17:00Біг на 2 км
2 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
17:00Біг на 2 км
2 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
17:30Біг на 10 км
10 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
17:30Біг на 10 км
10 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
19:30Біг на 5 км
5 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
19:30Біг на 5 км
5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready