21.07.2024    00:36


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
10:27Біг на 5 км
5 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:30Біг на 5 км
5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
11:53Біг на 15 км
15 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
12:00Біг на 15 км
15 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
12:47Біг на 10 км
10 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
12:49Біг на 10 км
10 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready