13.06.2024    03:01


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
08:00Крос 4.73 км
Cross Country 4.73 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
08:30Крос 4.73 км
Cross Country 4.73 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
09:00Крос 9.19 км
Cross Country 9.19 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
09:35Крос 9.19 км
Cross Country 9.19 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready