13.06.2024    05:03


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
13:30Дуатлон 5км-20км-2.5км
Duathlon 5km-20km-2.5km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
13:35Дуатлон 5км-20км-2.5км
Duathlon 5km-20km-2.5km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready