21.06.2024    14:53


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
08:30Біг на 8 км
8 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
08:30Біг на 8 км
8 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready