03.03.2024    18:37


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
10:00Дуатлон 10км-40км-5км
Duathlon 10km-40km-5km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
11:30Дуатлон 10км-40км-5км
Duathlon 10km-40km-5km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready