22.02.2024    06:37


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
16:00Біг на 6.2 км
6.2 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
16:45Біг на 8.1 км
8.1 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready