22.02.2024    07:04


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
14:00Крос 6.980 км
Cross Country 6.980 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
15:05Крос 6.980 км
Cross Country 6.980 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready