22.02.2024    05:22


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
18:00Біг на 5 км
5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
18:00Біг на 5 км
5 km
Жінки
Women
Забіг-1
Heat-1
   
18:30Біг на 5 км
5 km
Жінки
Women
Забіг-2
Heat-2
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready