26.02.2024    23:06


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
13:00Марафонський біг (42,195)
Marathon
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
13:15Марафонський біг (42,195)
Marathon
Жінки
Women
Фінал
Final
   
Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
10:00Триатлон 1.5км-37.8км-10км
Triathlon 1.5km-37.8km-10km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
13:00Триатлон 1.5км-37.8км-10км
Triathlon 1.5km-37.8km-10km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready