03.12.2023    23:43


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
13:00Біг по шосе 1 миля
1 mile
Жінки
Women
Фінал
Final
   
13:15Біг по шосе 1 миля
1 mile
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready