09.12.2023    19:57


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
13:30Скандинавська ходьба на 5 км
Nordic walking 5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
13:30Скандинавська ходьба на 5 км
Nordic walking 5 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready