09.12.2023    20:24


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
10:00Біг з перешкодами 4 км
Obstacle Course Racing 4 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:00Біг з перешкодами 4 км
Obstacle Course Racing 4 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready