28.11.2023    14:43


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
09:20Біг на 2 км
2 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
09:20Біг на 2 км
2 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
09:20Біг на 3.5 км
3.5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
09:20Біг на 3.5 км
3.5 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:15Біг на 10 км
10 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:15Біг на 10 км
10 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready