03.12.2023    23:38


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
18:45Біг на 10 км
10 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
18:45Біг на 10 км
10 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
22:00Біг на 9.5 км
9.5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready