02.03.2024    19:10


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
10:20Трейл на 24 км
Trail 24 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:20Трейл на 24 км
Trail 24 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
11:00Трейл на 14 км
Trail 14 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
11:00Трейл на 14 км
Trail 14 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready