28.11.2023    15:58


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
09:00Дуатлон 20км-5км
Duathlon 20km-5km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
09:00Дуатлон 20км-5км
Duathlon 20km-5km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:00Дуатлон 30км-10км
Duathlon 30km-10km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready