28.11.2023    16:06


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
11:00Дуатлон 90км-21.0975км
Duathlon 90km-21.0975km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
11:00Дуатлон 90км-21.0975км
Duathlon 90km-21.0975km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready