02.03.2024    20:58


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
09:30Трейл на 44.7 км
Trail 44.7 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
09:30Трейл на 44.7 км
Trail 44.7 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
12:00Трейл на 21.5 км
Trail 21.5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
12:00Трейл на 21.5 км
Trail 21.5 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready