03.12.2023    23:40


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
10:00Акватлон 2.5км-1км-2.5км
Aquathlon 2.5km-1km-2.5km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:00Акватлон 2.5км-1км-2.5км
Aquathlon 2.5km-1km-2.5km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
11:30Акватлон 0.2км-1км
Aquathlon 0.2km-1km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
11:30Акватлон 0.2км-1км
Aquathlon 0.2km-1km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
12:30Заплив 3 км
Swim 3 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
12:30Заплив 3 км
Swim 3 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
12:30Заплив 1 км
Swim 1 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
12:30Заплив 1 км
Swim 1 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready