28.11.2023    14:19


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
10:05Біг на 2.57 км
2.57 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:05Біг на 2.57 км
2.57 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:05Біг на 5.14 км
5.14 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:05Біг на 5.14 км
5.14 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready