09.12.2023    20:13


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
09:00Триатлон 0.375км-11км-2.5км
Triathlon 0.375km-11km-2.5km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
09:25Триатлон 0.375км-11км-2.5км
Triathlon 0.375km-11km-2.5km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready