03.12.2023    23:29


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
11:00Гірський біг вгору на 7.1 км (набір висоти 1020 м)
Mountain run uphill 7.1 km (ascent 1020 m)
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
11:00Гірський біг вгору на 7.1 км (набір висоти 1020 м)
Mountain run uphill 7.1 km (ascent 1020 m)
Жінки
Women
Фінал
Final
   
Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
09:00Трейл на 45.2 км
Trail 45.2 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
09:00Трейл на 45.2 км
Trail 45.2 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
06:30Трейл на 86.9 км
Trail 86.9 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
06:30Трейл на 86.9 км
Trail 86.9 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
12:00Гірський біг на 7.5 км (підйом висоти 374м)
MR 7.5 km Uphill
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
12:00Гірський біг на 7.5 км (підйом висоти 374м)
MR 7.5 km Uphill
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready