03.03.2024    16:46


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
16:00Трейл на 115.4 км
Trail 115.4 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
16:00Трейл на 115.4 км
Trail 115.4 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
03:00Трейл на 76.8 км
Trail 76.8 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
03:00Трейл на 76.8 км
Trail 76.8 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
11:00Трейл на 42 км
Trail 42 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
11:00Трейл на 42 км
Trail 42 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
08:30Трейл на 20 км
Trail 20 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
08:30Трейл на 20 км
Trail 20 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:10Трейл на 10 км
Trail 10 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:10Трейл на 10 км
Trail 10 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready