26.02.2024    22:13


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
09:00Біг на 10 км
10 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:00Біг на 8 км
8 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:45Біг на 4 км
4 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
11:30Біг на 2 км
2 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
11:30Біг на 2 км
2 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready