03.12.2023    23:42


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
09:20Трейл на 34 км
Trail 34 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
09:20Трейл на 34 км
Trail 34 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
09:50Трейл на 15 км
Trail 15 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
09:50Трейл на 15 км
Trail 15 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:20Трейл на 7 км
Trail 7 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:20Трейл на 7 км
Trail 7 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready