28.01.2023    15:20


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
12:20Крос 6.2 км
Cross Country 6.2 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
13:00Крос 10.2 км
Cross Country 10.2 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready