28.01.2023    16:00


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
12:30Крос 7.6 км
Cross Country 7.6 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
13:15Крос 10.8 км
Cross Country 10.8 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready