28.01.2023    14:36


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
08:00Біг на 90 км
90 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
08:00Біг на 90 км
90 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready