28.01.2023    14:36

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Крос 3.45 км
31.08.22 08:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
Крос 6.9 км
31.08.22 09:30 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
31.08.22 09:30 Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready