22.02.2024    07:06


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
08:00Крос 3.45 км
Cross Country 3.45 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
09:30Крос 6.9 км
Cross Country 6.9 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
09:30Крос 6.9 км
Cross Country 6.9 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready