28.01.2023    15:28

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Дуатлон 2км-20км-6км
21.08.22 09:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
21.08.22 09:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   
Триатлон 1км-20км-6км
21.08.22 10:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
21.08.22 10:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready