04.02.2023    18:23

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Скандинавська ходьба на 3 км
21.08.22 11:40 Жінки
Women
Фінал
Final
   
21.08.22 11:40 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
Крос 15 км
21.08.22 09:15 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
21.08.22 09:15 Жінки
Women
Фінал
Final
   
Крос 1 км
21.08.22 11:30 Жінки
Women
Фінал
Final
   
21.08.22 11:30 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
Крос 3 км
21.08.22 09:30 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
21.08.22 09:30 Жінки
Women
Фінал
Final
   
Крос 5 км
21.08.22 09:25 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
21.08.22 09:25 Жінки
Women
Фінал
Final
   
Крос 10 км
21.08.22 09:20 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
21.08.22 09:20 Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready