04.02.2023    17:49


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
08:50Біг на 11,266 км
11,266 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
09:00Біг на 11,266 км
11,266 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready