29.11.2022    03:22

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Біг на 3 км
13.08.22 01:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
13.08.22 01:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   
Біг на 6 км
13.08.22 01:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
13.08.22 01:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready