01.12.2022    12:01


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
18:00Біг на 11.273 км
11.273 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready