25.09.2023    09:41


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
09:00Біг на 2.5 км
2.5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
09:00Біг на 2.5 км
2.5 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
09:00Біг на 5 км
5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
09:00Біг на 5 км
5 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready