22.02.2024    05:55

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Крос 0.2 км
18.06.22 09:45 Жінки
Women
Фінал
Final
   
18.06.22 09:45 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
Крос 0.4 км
18.06.22 10:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
18.06.22 10:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   
Крос 2 км
18.06.22 09:30 Жінки
Women
Фінал
Final
   
18.06.22 09:30 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
Крос 4 км
18.06.22 09:15 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
18.06.22 09:15 Жінки
Women
Фінал
Final
   
Крос 8 км
18.06.22 09:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
18.06.22 09:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready