04.02.2023    17:19

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Трейл на 7 км
29.05.22 11:30 Жінки
Women
Фінал
Final
   
29.05.22 11:30 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
Трейл на 21 км
29.05.22 11:30 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
29.05.22 11:30 Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready