25.09.2023    09:13


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
11:30Трейл на 7 км
Trail 7 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
11:30Трейл на 7 км
Trail 7 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
11:30Трейл на 21 км
Trail 21 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
11:30Трейл на 21 км
Trail 21 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready