30.09.2022    23:27

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Біг на 56 км
17.04.22 05:20 Жінки
Women
Фінал
Final
   
17.04.22 05:20 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
Напівмарафонський біг (21,0975)
17.04.22 06:30 Жінки
Women
Фінал
Final
   
17.04.22 06:30 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready