29.05.2023    19:29


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
06:00Біг на 50 км
50 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
06:30Біг на 50 км
50 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready