30.09.2022    22:33

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Біг на 10 км
27.02.22 09:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   
27.02.22 09:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
Марафонський біг (42,195)
27.02.22 09:15 Жінки
Women
Фінал
Final
   
27.02.22 09:15 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready