28.01.2023    15:49

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Біг на 5 км
20.02.22 08:30 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
20.02.22 08:30 Жінки
Women
Фінал
Final
   
Марафонський біг (42,195)
20.02.22 08:30 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
20.02.22 08:30 Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready